Recommend
Share
Tagged in

Hansa City skyline har något för alla besökare

Kund
Hansa City är en handelsplats i Kalmar med ett fyrtiotal butiker, bland annat IKEA, Citygross, HM och Bauhaus. Handelsplatsen lockar besökare från hela regionen.
Uppdrag
Hansa City genomför regelbundet kampanjer med fokus på ”en större köpuppplevelse”. Inför 2015 var det dags att förnya anslaget som bildar bas för all kommunikation.
Lösning
Med en skyline av påsar som representanter för alla aktörer på Hansa City får besökaren omedelbart en känsla för Hansa Citys storlek och bredd. Grundbilden, en 3D-animering, anspelar naturligtvis också på namnet, Hansa City, en stad i staden som har något för alla. Anslaget används i film, print och fysiska miljöer.