Recommend
Share
Tagged in

Vattensmart - en kampanj som fick människor att spara vatten


2016 i Kalmar län, främst på Öland, befinn sig grundvattennivåerna på historiskt låga nivåer. Enorma resurser las på att hitta lösningar, t ex genom nya vattenledningar och avsaltningsanläggningar. Samtidigt behöver alla hjälpas åt, och för att uppmärksamma behovet av att spara vatten hos såväl boende som besökare genomförs sommaren 2016 en stor informationskampanj.
Uppdrag
LevelSeven fick uppdraget att vara en samarbetspartner genom hela kampanjen, från idé och medieplanering till produktion och genomförande. Uppdraget blev att forma en kampanj som väcker uppmärksamhet utan att skrämma bort. Alla är välkomna till vår region, men vi måste hjälpas åt att spara på vattnet.
Lösning
Vi föreslog att använda en kamel som budbärare. Kamelens unika förmåga att hushålla med vatten är något som är internationellt känt och fungerar därför utmärkt för alla målgrupper.