Nytt material för rekrytering till Borgholms Kommun

Uppdrag
Borgholms kommun behövde nytt material till sitt rekryteringsarbete, att användas i sociala medier och vid mässor etc.
Idé/Lösning
Det särpräglade med att jobba i Borgholms kommun är kanske inte yrket i sig, vare sig en arbetar i skolan, inom vården eller i andra delar av kommunens breda verksamhet. Men Borgholms kommun är speciellt, helt unikt. Utgångspunkten blev därför att argumentera för att välja just den här kommunen, framför alla andra i Sverige.
Fokusera på bilden
Film och foto är generellt tacksamma när det gäller att få mottagaren intresserad. Dessutom kan bildformatet förmedla en omedelbar känsla. I uppdraget ingick att producera bilder från verksamheten, men i vårt idéarbete valde vi att addera en bildserie med människor i en unik miljö. Människor som idag arbetar i Borgholms kommun blev representanter och placerades i Borgholms slottsruin. Det är en plats som är speciell och signifikativ för Borgholms kommun. Här kan det fotografiska uttrycket förmedla en omedelbar känsla.
Citat förstärker budskapet
Miljön kombineras med citat, där varje person berättar om varför det är speciellt, bra eller till och med självklart att bo i Borgholms kommun. Samma människor fotograferades sedan i sin vardag på jobbet, vilket bidrar till den äkthetskänsla som genomsyrar hela uppdraget. På hemsidan, i sociala medier och i informationsmaterial kombineras bilderna med den information som krävs för att ge en fullständig bild över vilka möjligheter till jobb som finns i kommunen.
Resultat
Filmer och olika informationsenheter med fotona i fokus började användas i februari 2017. Hittills har mottagandet varit gott, inte minst internt där den höga kvaliteten och det närmast konstnärliga uttrycket bidrar till en känsla av stolthet för sin arbetsplats.