Recommend
Share
Tagged in

Designkollektion 2017 - den första kollektionen från Orranäs Bruk

Kund
Sommaren 2017 tändes en ny glashytta i Orrefors Park. Orranäs Bruk höll lågan brinnande från juli till långt in på hösten och fem formgivare arbetade kontinuerligt i hyttan tillsammans med glasmästare från hela Sverige. Som ett resultat skapades brukets första designkollektion, med ett verk av varje formgivare.
Uppdrag
LevelSeven fick i uppdrag att formge och producera en presentation av kollektionen. Trycksaken fick gärna vara något "extra", något som beskriver det unika med formgivarnas arbete och produktion av kollektionen.
Lösning
Varsamt och med stor respekt för glaset och den speciella miljö som finns i hyttan berättar vi om varje föremål - och var formgivarna hämtat sin inspiration. Trycksakens design är avskalad, men med detaljer och copy som gör den elegant och får den att matcha själva kollektionen.