Recommend
Share
Tagged in

MIT har kundens köpresa i fokus

Kund
MIT i Mönsterås säljer, monterar och utför service av lagerhallar, väderskydd och områdesskydd för industriellt bruk. Företaget är ett familjeföretag som funnits i Mönsterås i över 30 år.  
Uppdrag
MIT:s grafiska uttryck behövde ett lyft och en modernisering. Uppdraget innefattade grafisk profil och hemsida. Samtidigt behövde innehållet på hemsidan ses över; bli djupare, bredare och mer kundanpassat.  
Lösning
Genom att vända kommunikationen från vad ”vi” kan till vad ”du” behöver fick hela uttrycket ett annat anslag. Ett nytt bildspråk och färgspektra stärktes relationen mellan erbjudande och kund. Hemsidans innehåll fokuserar på kundens köpresa och vilka frågor kunden kan ställa sig beroende på var i köpfasen hen befinner sig.