Recommend
Share
Tagged in

Matavfall blir biogas och biogödsel hos KSRR

Kund
KSRR – Kalmarsundsregionens renhållare – ansvarar för avfallshanteringen i fem kommuner i Kalmar län. En uppgift är att arbeta mot det nationella målet att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt och därmed återföras till kretsloppet. Matavfallet sorteras i den här regionen i gröna påsar, som sedan avskiljs från övrigt avfall på KSRR:s anläggning.
Uppdrag
KSRR genomför regelbundet kampanjer för att uppmärksamma invånarna på värdet av att använda den gröna påsen och hantera allt avfall rätt. LevelSeven har genomfört flera kampanjer sedan matavfallshanteringen startade. Den här gången var uppdraget att helt fokusera på den gröna påsen.
Lösning
När kommunikationen fokuserar på resultatet av mottagarens agerande blir själva aktionen också relevant. Om vi sorterar ut vårt matavfall blir det biogas och biogödsel om vi inte sorterar bryter vi kretsloppet. Med korta animationer vill vi väcka intresse, nyfikenhet och skapa en aha-känsla.