Recommend
Share
Tagged in

Lite mera lördag på Hansa City – marknadsföring som räcker året om

Kund
Hansa City i Kalmar erbjuder ett brett utbud av shopping och service. Handelsplatsen växer hela tiden i popularitet och har besökare från hela regionen.  
Uppdrag
Hansa Citys marknadsföring kretsar i mångt och mycket kring ett antal event med olika aktiviteter. Eventen följer årets växlingar och har därför olika innehåll och karaktär beroende på vilken säsong eller högtid som uppmärksammas. LevelSevens uppdrag blev att hitta ett visuellt uttryck som binder samman eventen och skapar igenkänning, samtidigt som varje events karaktär får sitt utrymme.  
Lösning
Eventen samlades under namnet ”Lite mera lördag”, ett sätt att skapa nyfikenhet och förväntan. Under eventlördagarna får besökaren lite mer – fler aktiviteter, fler erbjudanden, fler överraskningar. Ett collage binder samman uttrycket och skapar en röd tråd genom hela marknadsföringen, oavsett färg, foton och innehåll.