Recommend
Share
Tagged in

Allt i påse & dubbelknut - en kampanj för miljöns skull

KUND
KSRR – Kalmarsundsregionens Renhållare – ansvarar för avfallshanteringen i fem kommuner i Kalmar län. En uppgift är att arbeta mot det nationella målet att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt och därmed återföras till kretsloppet. Matavfallet sorteras i den här regionen i gröna påsar, som sedan avskiljs från övrigt avfall på KSRR:s anläggning. För att de gröna påsarna ska kunna sorteras ut måste allt avfall paketeras i hushållen.
UPPDRAG - beteendeförändring
KSRR genomför regelbundet kampanjer för att uppmärksamma invånarna på värdet av att använda den gröna påsen och hantera allt avfall rätt. LevelSeven har genomfört flera kampanjer sedan matavfallshanteringen startade. I den här kampanjen låg fokus på att uppmärksamma vikten av att allt avfall ska läggas i en påse, och att påsen måste förslutas.
LÖSNING - Allt i påse & dubbelknut
All kommunikation för KSRR utgår från tre värdeord: enkelt, samhällsnytta och vara en miljövän. Avfallshanteringen ska vara enkel för den enskilde som då bidrar till att KSRR kan göra samhällsnytta och därmed spara på miljön. I kampanjen "Allt i påse & dubbelknut" fokuserade vi på dubbelknuten. Varje påse, oavsett om det är en grön påse med matavfall eller en påse med annat avfall, ska knytas med dubbelknut. Anslaget är humoristiskt och bidrar till att skapa uppmärksamhet för den tydliga samhällsinformationen som blev kampanjens innehåll i såväl filmer för TV och sociala medier, radio, fysiska miljöer och print. När kampanjen nådde sitt slut i december 2016 var 93 procent av allt avfall som kommer från hushållen till KSRR i påsar - med dubbelknut.