Recommend
Share
Tagged in

Hansa Bygg Kalmar Grand Prix – ett cykellopp för alla

Kund
Hansa Bygg är huvudsponsor för Kalmars stora cykellopp – Kalmar Grand Prix. I samband med Grand Prix-tävling genomförs också andra lopp, tex för motionärer och för barn. I Hansa Bygg Kalmar Grand Prix ska alla kunna delta.  
Uppdrag
Under tävlingarna 2016 ville Hansa Bygg skapa mervärden för deltagarna och samtidigt visa företagets engagemang för cykling. LevelSeven fick i uppdrag att skapa ett uttryck som tydligt visualiserade det engagemanget.  
Lösning
Cyklar du? Respekt. Genom att använda en text med ett starkt grafiskt uttryck skapades både hög visualitet och en stark igenkänning. Anslaget känns dessutom modernt och kombineras bra med Hansa Byggs grafiska uttryck.