Vi hjälper Riksbyggen att locka bostadsköpare i Växjö

Bakgrund
I centrala Växjö bebyggs det gamla Stationsområdet på södra sidan om järnvägsspåret. I den södra delen av detta område ska Riksbyggen bygga 136 bostadsrätter, Brf Lokstallet.
Uppdrag
LevelSeven fick uppdraget att under hösten 2016 leverera kampanjen, från idé och medieplanering till produktion och genomförande. Uppdraget var att forma en kampanj som väcker intresse för bostäderna och på så sätt locka bostadsköpare att ställa sig i intressekön inför säljstarten i november 2016.
Idé/lösning
Nyproducerade bostäder säljs traditionellt med visualiseringar av exteriör och interiör. Vi byggde idén kring siffror. Vi tittade på antalet bostäder, storlek på bostäderna m.m. som kommer finnas i bostadsrättsföreningen. På så sätt kunde vi visa på den mångfald av bostäder i olika storlek och inriktning som finns i föreningen.
Kanalval
Exempel på kanaler:
  • Annonsering print
  • Annonsering display
  • Reklamfilm bio
  • Reklamfilm buss
  • Radioreklam
  • Digitala stortavlor
  • Adshells
  • Facebook annonsering/inlägg
  • Adwords
  • Youtube
Resultat
Kampanjen avslutades med ett VIP-event. Då hade 812 personer ställt sig i kö.