Recommend
Share
Tagged in

Hemsida för en internationell koncern


Claesson & Anderzén AB, CA AB, är en internationell koncern med huvudkontor i Kalmar. I CA AB ingår bland CA Fastigheter, som äger cirka 650 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella lokaler. En annan del av koncernen är CA Investment AB, med bland annat delägarskap i börsnoterade Catella AB, ukrainska jordbruksföretaget BZK Grain Alliance och det amerikanska olje- och naturgasbolaget Nighthawk Energy. CA AB finns representerade i tolv europeiska länder och har en omsättning på 3 800 000 000 svenska kronor (2014).
UPPDRAG
CA AB och dess dotterbolag CA Fastigheter har i många år samarbetat med oss på LevelSeven. Under våren 2015 har vi tagit fram en koncernövergripande hemsida, där CA AB:s olika verksamheter presenteras tillsammans med information om ägande, koncernens över hundra år gamla historia samt en del ekonomiska nyckeltal. Hemsidan har också ett nyhetsflöde, som täcker samtliga bolag inom koncernen. Titta gärna in på claessonanderzen.com