Recommend
Share
Tagged in

Presentation av en internationell koncern

KUND
Claesson & Anderzén AB, CA AB, är en internationell koncern med huvudkontor i Kalmar. I CA AB ingår bland CA Fastigheter, som äger cirka 650 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella lokaler. En annan del av koncernen är CA Investment AB, med bland annat delägarskap i börsnoterade Catella AB, ukrainska jordbruksföretaget BZK Grain Alliance och det amerikanska olje- och naturgasbolaget Nighthawk Energy. CA AB finns representerade i tolv europeiska länder och har en omsättning på 3 800 000 000 svenska kronor (2014).
UPPDRAG OCH LÖSNING
CA AB och dess dotterbolag CA Fastigheter har i många år samarbetat med oss på LevelSeven. Koncernens årsberättelse är också dess företagspresentation, och i sitt visuella uttryck  speglar den hemsidan, claessonanderzen.com. Företagspresentationen presenterar CA AB:s alla verksamheter, tillsammans med information om ägande, koncernens över hundra år gamla historia samt ekonomiska nyckeltal.